Declarații de avere: studiu

Transparency International – Moldova (TI-Moldova) a monitorizat declararea veniturilor şi averilor de către procurorii din Republica Moldova pentru a identifica eventuale abateri/nereguli în acest proces, posibile vulnerabilităţi în activitatea entităţilor publice de profil, precum şi pentru a veni cu propuneri de remediere a situaţiei. Cercetarea a fost realizată în proiectul „Consolidarea statului democratic de drept: contribuţia societăţii civile” susţinut de Ambasada Regatului Ţărilor de Jos.

Aspecte metodologice

În procesul monitorizării au fost calculaţi o serie de indicatori care permit de a vedea dinamica diferitor tipuri de venituri şi active declarate, ponderea persoanelor care le declară, precum şi de a răspunde la întrebări precum: ce parte din veniturile procurorilor le constituie donaţiile, cadourile oferite cu diferite ocazii (nunţi, cumetrii, botezuri); cine sunt beneficiarii celor mai mari donaţii; câte bunuri imobile (ex., apartamente, case, terenuri) declară procurorii, care este suprafaţa acestora; câte autoturisme sunt declarate şi la ce preţuri etc.

Suportul tehnic pentru extragerea automată a datelor din declaraţiile de avere şi interese de pe Portalul declaraţiilor ANI a fost oferit de Constantin Copăceanu, AO ”Implicare Plus”. Datele au fost colectate în baza unui program de extragere a tabelelor din PDF, erorile tehnice fiind în cea mai mare parte înlăturate. Totodată, s-a recurs şi la selectarea manuală a datelor din declaraţii. Erorile umane la completarea declaraţiilor de avere şi interese au fost relevate într-un paragraf aparte al raportului. Veniturile şi averile declarate în valută străină au fost recalculate în MDL potrivit cursului de schimb al Băncii Naţionale a Moldovei.

Toate publicațiile TI-Moldova: Transparency International Moldova

Descarcă raportul complet